loader image

Mühendislik / Müşavirlik

Kuveyt Türk

KUVEYT TÜRK 1. KAMBER GES Kapasite: 4,00 MW Proje ön değerlendirme raporunun hazırlanması, Projenin izin süreçlerinde gelinen son durumun incelenmesi ve olası risklerin belirtilmesi, İnşaat sürecinde projenin ilerleme durumunun kontrol edilmesi, EPC firmasının beyan etmiş olduğu ürünlerin kullanıp kullanılmadığının incelenerek mevcut kurulumun standartlara uygunluğunun denetlenmesi, Geçici kabul sonrası proje sahasında eksikliklerin belirlenmesi ve kabulde oluşmuş…

Göze Enerji

GÖZE ENERJİ 1. PALABIYIK GES PROJESİ Kapasite: 11,40 MW Proje fizibilite raporunun hazırlanması, Proje sahasında tam zamanlı denetim yapılması, Yapılan denetimin günlük olarak raporlanması, Proje sahasında işletmeye alma raporunun hazırlanması, Gözle muayenenin yapılması, Proje sahasında termografik test çalışmalarının yapılması, Proje sahasında topraklama ölçümlerinin yapılması, Proje sahasında I-V ölçümlerinin gerçekleştirilmesi, Genel Yerleşim Kontrolünün yapılması, Proje sahasında…

İş Leasing

İŞ LEASING 1. SAV GES PROJESİ Kapasite: 3,0 MW Proje ön değerlendirme raporunun hazırlanması, Projenin izin süreçlerinde gelinen son durumun incelenmesi ve olası risklerin belirtilmesi, İnşaat sürecinde projenin ilerleme durumunun kontrol edilmesi, EPC firmasının beyan etmiş olduğu ürünlerin kullanıp kullanılmadığının incelenerek mevcut kurulumun standartlara uygunluğunun denetlenmesi, Geçici kabul sonrası proje sahasında eksikliklerin belirlenmesi ve kabulde…

ING Bank

ING BANK 1. ING ÇATI GES Kapasite: 0,40 MW Proje geliştirilmesi, Çağrı mektubu ve izin süreçlerinin takibi ve yönetimi, Proje teknik şartnamesinin hazırlanması, EPC ihalesinin yapılması, Proje inşaat döneminde denetimlerin gerçekleştirilmesi, Proje müşteri kabulü için son test ve denetimlerin gerçekleştirilmesi.

Başa dön