loader image

Erikoğlu Endüstri

ERİKOĞLU ENDÜSTRİ

1. KARAÇAM GES

 • Kapasite: 4 MW
 • Projenin müşteri kabulü için teknik kontrollük hizmetlerinin yapılması,
 • Gözle muayenenin yapılması,
 • Proje sahasında termografik test çalışmalarının yapılması,
 • Proje sahasında topraklama ölçümlerinin yapılması,
 • Proje sahasında I-V ölçümlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Genel Yerleşim Kontrolünün yapılması,
 • Proje sahasında konstrüksiyon ölçümlerinin yapılması

2. KİRAZ GES

 • Kapasite: 2 MW
 • Proje sahasında işveren mühendisliğinin yapılması,
 • Proje sahasının haftalık kontrollerinin yapılması amacıyla saha denetimlerinin gerçekleştirilmesi ve görülen eksikliklerin raporlaştırılması,
 • Proje sahasında işletmeye alma raporunun hazırlanması,
 • Gözle muayenenin yapılması,
 • Proje sahasında termografik test çalışmalarının yapılması,
 • Proje sahasında topraklama ölçümlerinin yapılması,
 • Proje sahasında I-V ölçümlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Genel Yerleşim Kontrolünün yapılması,
 • Proje sahasında konstrüksiyon ölçümlerinin yapılması,
 • Belirlenen eksikliklerin yapıldığının kontrolü amacıyla uygulama kontrol raporunun hazırlanması
Erikoğlu Endüstri
Başa dön