loader image

Test-Denetim ve Kontrol

İşletmedeki veya işletmeye girecek olan santrallerin elektriksel ve mekaniksel kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Bu kontrollerin temel amacı santral emre amadeliği ve güvenliğini sağlamaktır.

  Tüm mekanik aksam kontrolü

– Gözle muayene yapılması

– Statik projeye uygunluk kontrolü

– Tork kontrolü

– Et kalınlık kontrolü

 Tüm sistemin kızılötesi kamera testlerinin yapılması

– OG sistemin kontrolü

– Panel termografi testleri

 OG fonksiyon testleri

 

– Sistem koruması ve role ayarları kontrolü

 Yalıtım direncinin ölçülmesi

– Sistem yalıtım direncinin ölçülmesi

 Topraklama ve eş potansiyel direnç testlerinin yapılması

– İşletme topraklama testlerinin yapılması

– Koruma topraklama testlerinin yapılması

– Tel çit ve kamera direklerinin topraklama testlerinin yapılması

– Masa ve masalar arası topraklama testlerinin yapılması

• Panel verimlilik testlerinin yapılması

• Polarite testlerinin yapılması

• İnvertör verimlilik ve bağlantı testlerinin yapılması

 Çevresel parametrelerin sisteme etkisinin tespiti

 Akım-Gerilim eğrilerin (I-V curve) ölçümü ve yorumlanması

 Sistem güvenliği ve performans izleme denetiminin yapılması

 Sistemde olası hataların belirlenmesi ve çözüm için öneriler sunulması

Daha fazla bilgi almak ister misiniz?

Test-Denetim ve Kontrol hakkında bilgi almak isterseniz uzman mühendislerimiz sizinle iletişime geçsin.

Başa dön